TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ
QTKK tháng 6-2020

QTKK tháng 6-2020

01.08.2023Lượt xem: 1211

Xem thêm
Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 04/2018

Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 04/2018

24.01.2018Lượt xem: 2966

Kết quả quan trắc chất lượng nước cho thấy pH, Nitrat dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2). TSS trung bình 69,36 mg/l tăng 1,01 lần so với cùng kì năm trước, tăng 1,02 lần so với tháng 03 và không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.
Xem thêm
QTKK tháng 5-2020

QTKK tháng 5-2020

01.08.2023Lượt xem: 1264

Xem thêm
Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 04/2018

Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 04/2018

17.05.2018Lượt xem: 3659

Tháng 04 năm 2018 là tháng cuối của mùa khô, khu vực trạm quan trắc Thủ Dầu Một (Sông Sài Gòn) không có nhiều biến động.
Xem thêm
QTKK tháng 4-2020

QTKK tháng 4-2020

01.08.2023Lượt xem: 962

Xem thêm
năm 2018

năm 2018

18.02.2019Lượt xem: 4286

Xem thêm
Báo cáo QTNM đợt 12 năm 2018

Báo cáo QTNM đợt 12 năm 2018

02.08.2023Lượt xem: 660

Xem thêm
QTKK tháng 3-2020

QTKK tháng 3-2020

01.08.2023Lượt xem: 912

Xem thêm