TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ
QTKK tháng 10-2020

QTKK tháng 10-2020

01.08.2023Lượt xem: 639

Xem thêm
QTNM_tháng 3.2019

QTNM_tháng 3.2019

18.04.2019Lượt xem: 3036

Xem thêm
QTKK tháng 9-2020

QTKK tháng 9-2020

01.08.2023Lượt xem: 683

Xem thêm
QTNM_tháng 2.2019

QTNM_tháng 2.2019

18.04.2019Lượt xem: 3225

Xem thêm
QTKK tháng 8-2020

QTKK tháng 8-2020

01.08.2023Lượt xem: 907

Xem thêm
QTNM_tháng 1.2019

QTNM_tháng 1.2019

18.04.2019Lượt xem: 3192

Xem thêm
QTKK tháng 7-2020

QTKK tháng 7-2020

01.08.2023Lượt xem: 996

Xem thêm
Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Uyên tháng 04/2018

Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Uyên tháng 04/2018

17.05.2018Lượt xem: 4445

Mực nước trung bình tháng 04 trên sông Đồng Nai tại khu vực Tân Uyên là 75 cm, giảm 02 cm so với cùng kì năm trước và tăng 07 cm so với tháng 03.
Xem thêm