TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Phân tích , kiểm nghiệm các thành phần môi trường và chất thải nguy hại

  Phòng Thử nghiệm (PTN) của Trung tâm có lịch sử hoạt động từ hơn 15 năm, với 10 nhân lực có kinh nghiệm công tác phân tích lâu năm, được đào tạo nâng cao tay nghề hàng năm;  được trang bị máy móc, thiết bị phân tích hiện đại do UBND tỉnh Bình Dương và Dự án môi trường Việt Nam - Canada đầu tư, đảm bảo đủ năng lực phân tích hầu hết các chỉ tiêu môi trường về nước, đất, khí, bùn thải,...theo đúng các phương pháp chuẩn do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định. Đây là yếu tố pháp lý quan trọng nhất trong việc trưng cầu giám định phục vụ công tác thanh kiểm tra, loại trừ các trường hợp doanh nghiệp kiện khi phát hành kết quả phân tích không đúng theo phương pháp quy định theo TCVN.

  PTN đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và được cấp chứng chỉ công nhận VILAS từ năm 2001 (với mã số VILAS-084). Hàng năm theo quy định bắt buộc của ISO, Phòng Thử nghiệm của Trung tâm đã tham gia rất nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng thí nghiệm do Hiệp hội các Phòng thí nghiệm Việt Nam (VINALab), Trung tâm Quan trắc Quốc gia (CEM),… tổ chức, kết quả phân tích luôn được đánh giá là đạt yêu cầu và có độ chính xác cao.

  Với điều kiện nhân lực và trang thiết bị hiện nay, Trung tâm luôn đảm bảo cung cấp các số liệu quan trắc tin cậy và chính xác, phục vụ hiệu quả cho công tác trưng cầu giám định kỹ thuật. Hiện tại, Trung tâm đủ năng lực lấy mẫu, kiểm tra và phân tích trên 74 chỉ tiêu môi trường (35 chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025:2005) gồm:

  - Môi trường nước mặt, nước ngầm, nước thải: 38 chỉ tiêu;

  - Môi trường không khí, khí thải:  17 chỉ tiêu;

  - Môi trường đất/bùn: 19 chỉ tiêu.

  Đối với một số chỉ tiêu hơi dung môi như Toluen, Xylen, Mecaptan, Styren, hiện nay Trung tâm chưa đầu tư thiết bị Sắc ký lỏng, Sắc ký khí khối phổ nên sẽ thực hiện công tác lấy mẫu, lưu mẫu và vận chuyển mẫu theo đúng quy trình kỹ thuật và gửi mẫu phân tích tại một số Phòng thí nghiệm uy tín ở Tp.HCM như Quatest 3, ETM, EDC, Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm (CASE) nhằm tránh trường hợp đơn vị trưng cầu phải mời nhiều đơn vị tham gia.

  Các trang thiết bị chính phục vụ cho công tác đo đạc và phân tích mẫu hiện có của Trung tâm như máy quang phổ hấp thu nguyên tử AA400 -  PerkinElmer- Mỹ, máy quang phổ UV/VIS - Hach DR5000- Mỹ, máy đo các loại khí thải ống khói - Testo 350XL- Đức, máy lấy mẫu bụi và khí thải tại nguồn – Tecora-Ý, máy phân tích hàm lượng dầu - Horiba Ocma 315-Nhật, máy đo đa chỉ tiêu của nước - TOA WQC22A-Nhật, máy chuẩn độ điện thế tự động - TritaLab 840-Hach - Mỹ,...   (Phụ lục danh mục thiết bị đính kèm)

  Theo Đề án tăng cường năng lực quan trắc, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư thêm cho Trung tâm các trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay hỗ trợ trong công tác quan trắc môi trường như: Trạm quan trắc nước thải, khí thải lưu động (xe quan trắc); Phổ phát xạ Plasma khối phổ ICP-MS, Sắc ký lỏng và Sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS) để phân tích các chỉ tiêu hơi dung môi như Toluen, Xylen, Mecaptan, Styren, Thuốc bảo vệ thực vật,...và tăng cường nguồn nhân lực để từng bước phát triển trở thành trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường hàng đầu khu vực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý nhà nước.

   

  Chia sẻ:
  Khách hàng
  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
  2017 Copyright © TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG. Web Design by Nina.vn
  Đang online: 8   |   Tổng truy cập: 352349