TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Lập hồ sơ xin cấp phép đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.

  Quan trắc nước ngầm:

  Tăng cường thiết bị tự động quan trắc môi trường đối với môi trường nước dưới đất nhằm phục vụ việc đánh giá chính xác biến động môi trường nước dưới đất liên tục và tức thời, giúp nhà quản lý có những hành động ứng phó kịp thời với các tác động xấu ảnh hưởng đến tài nguyên nước dưới đất, làm cơ sở cho công tác quản lý và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án đầu tư hệ thống quan trắc động thái nước dưới đất. Dự án sẽ lắp đặt thiết bị tự động, liên tục quan trắc mực nước, nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí tại 3 cụm giếng ở khu vực Khu công nghiệp Sóng Thần, An Phú và Vĩnh Phú, phấn đấu đến năm 2020 tiến tới tự động hóa hoàn toàn mạng lưới quan trắc nước dưới đất trên địa bàn.

  c/ Quan trắc nước mặt:

  - Tăng cường thiết bị tự động quan trắc tài nguyên nước đối với môi trường nước mặt nhằm phục vụ việc đánh giá, cảnh báo kịp thời, chính xác các thay đổi về chất lượng nước mặt đặc biệt tại các vị trí dùng làm nguồn nước cấp cho các nhà máy nước phục vụ cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; bảo đảm cung cấp đầy đủ số liệu tin cậy làm cơ sở cho công tác quản lý và giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  - UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận thực hiện 02 dự án đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước mặt và động thái nước dưới đất, theo quy hoạch mạng lưới quan trắc đã được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương xúc tiến thực hiện dự án đầu tư hệ thống quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015 tại 3 vị trí quan trắc trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Thị Tính.

  - Sông Sài Gòn tại Trạm bơm nước thô Thủ Dầu Một, ấp Chánh Lộc, xã Chánh Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một;

  - Sông Đồng Nai tại Trạm bơm nước thô Tân Hiệp (Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp), tổ 1, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

  - Sông Thị Tính tại Công ty TNHH Vĩnh Nguyên, Ấp An Sơn, xã An Điền, Bến Cát, tỉnh Bình Dương

   

  Chia sẻ:
  Khách hàng
  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
  2017 Copyright © TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG. Web Design by Nina.vn
  Đang online: 11   |   Tổng truy cập: 352259