TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Tp. THủ Dầu Một, Bình Dương
  Email: quantrac.tnmt@binhduong.gov.vn
  Mạng xã hội:
  Hotline: 0274 3824 753
  Thêm giỏ hàng thành công.
  Tư vấn môi trường
  1. Đề tài, đề án

  Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài, dự án trong và ngoài tỉnh. Sau đây là danh sách một số đề án, dự án điển hình do Trung tâm thực hiện đã được nghiệm thu được liệt kê trong bảng sau:

  STT

  Tên Đề Tài/Dự Án

  Năm thực hiện

  1

  Đề tài Quan trắc sức khỏe sinh thái sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Dương

  2009

  2

  Đề án Tăng cường năng lực quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương từ năm 2010 đến năm 2020

  2010

  3

  Đề án: Quan trắc dòng thải các doanh nghiệp làm cơ sở tính phí bảo vệ môi trường

  2010

  4

  Đề án xây dựng kế hoạch Bảo vệ Môi trường Thị Xã Thủ Dầu Một giai đoạn 2011-2015 định hướng đến năm 2020

  2011

  5

  Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2010.

  2011

  6

  Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2012.

  2012

  7

  Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015, tấm nhìn đến năm 2020

  2012

  8

  Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin môi trường lưu vực hệ thống song Đồng Nai

  2012

  9

  Đề án Điều tra hiện trạng tài nguyên nước ngầm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng

  2013

  10

  Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường thị xã Tân Uyên năm 2014-2015

  2014

  11

  Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường huyện Bắc Tân Uyên năm 2014-2015

  2014

  12

  Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường huyện Bàu Bàng năm 2014-2015

  2014

  13

  Xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2014

  2014

  2.Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và khí thải:

  Về thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện trên 37 công trình cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các loại ngành nghề và các lĩnh vực hoạt động khác nhau:

   

  STT

  Tên công trình

  Loại nước thải

  Công suất

  Ghi chú

  01

  HTXL nước thải bằng biogas Trại heo Nguyên Phong

  Chăn nuôi heo

  60 m3

  Đã nghiệm thu

  02

  HTXL nước thải Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hà An

  Sinh hoạt

  10 m3

  Đã nghiệm thu

  03

  HTXL nước thải Công ty Cổ phần Gỗ Hưng Vượng

  Sản xuất + sinh hoạt

  75 m3

  Đã nghiệm thu

  04

  HTXL nước thải Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Chang Hong VN

  Nước thải tẩy rửa bề mặt

  10 m3

   

  Đã nghiệm thu

  05

  HTXL nước thải Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Chang Hong VN

  Nước thải sinh hoạt

  10 m3

  Đã nghiệm thu

  06

  HTXL nước thải Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tâm Phúc

  Nước thải phòng khám

  10 m3

  Đã nghiệm thu

  07

  HTXL nước thải Công ty TNHH UNIQUE

  Nước thải sinh hoạt

  50 m3

  Đã nghiệm thu

  08

  Cải tạo HTXL nước thải Công ty CP Green Tech VN

  Thuộc da

  300 m3

  Đã nghiệm thu

  09

  HTXL nước thải Công ty TNHH Chế Biến Gỗ Khánh Phát

  Nước thải SX+sinh hoạt

  50 m3

  Đã nghiệm thu

  10

  HTXL nước thải DNTN May Quốc Tế

  Nước thải sinh hoạt

  70 m3

  Đã nghiệm thu

  11

  HTXL nước thải Công ty TNHH Minh Long I

  Nước thải sinh hoạt

  200 m3

  Đã nghiệm thu

  12

  HTXL nước thải Công ty Cổ phần Ô tô JAC Việt Nam

  Nước thải SX + sinh hoạt

  60 m3

  Đã nghiệm thu

  13

  HTXL nước thải Công ty TNHH Chế biến Gỗ Xuất khẩu Ngôi sao

  Nước thải SX + sinh hoạt

  40 m3

  Đã nghiệm thu

  14

  HTXL nước thải Công ty TNHH MTV Cao su Bình Dương

  Chế biến mủ cao su 3L

  400 m3

  Đã nghiệm thu

  15

  HTXL nước thải Công ty TNHH Thép và Xây dựng Tự Lực

  Nước thải sinh hoạt

  20 m3

  Đã nghiệm thu

  16

  HTXL nước thải Công ty TNHH Kỹ nghệ Gỗ Hoa Nét

  Nước thải sinh hoạt

  100 m3

  Đã nghiệm thu

  17

  HTXL nước thải Công ty TNHH Giấy An Lộc

  Chế biến mủ tạp

  500 m3

  Đã nghiệm thu

  18

  HTXL tiếng ồn Trung tâm làm lạnh sữa Cô gái Hà Lan

  Chống ồn

  -

  Đã nghiệm thu

  19

  HTXL nước thải Công ty Thuận Nghiệp

  Nước thải sinh hoạt

  80 m3

  Đã nghiệm thu

  20

  Cải tạo nâng cấp HTXL Công ty TNHH Cao su Phước Thành Vinh

  Chế biến mủ cao su

  400 m3

  Đã nghiệm thu

  21

  Cải tạo, nâng cấp HTXL Khí thải Công ty TNHH DK Vina

  Lò hơi

   

  Đã nghiệm thu

  22

  HTXL nước thải Công ty TNHH Đăng Thanh

  Nước thải sinh hoạt

  20 m3

  Đã nghiệm thu

  23

  HTXL nước thải Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương

  Nước thải sinh hoạt

  200 m3

  Đã nghiệm thu

  24

  HTXL nước thải Young Jin Vina

  Nước thải sinh hoạt

  85 m3

  Đã nghiệm thu

  25

  HTXL nước thải Công ty Phú Kiệt Phát

  Nước thải SX sơn  + sinh hoạt

  15 m3

  Đã nghiệm thu

  26

  HTXL nước thải Công ty Bao bì Dầu thực vật

  Nước thải SX bao bì

  50 m3

  Đang thực hiện

  27

  HTXL khí thải Công ty Bao bì Dầu thực vật

  Lò hơi đốt dầu FO

  5 tấn/giờ

  Đang thực hiện

  28

  HTXL nước thải Công ty TNHH Bệnh viện Vạn Phúc

  Nước thải phòng khám

  5 m3

  Đang thực hiện

  29

  Cải tạo HTXL nước thải Công ty TNHH Hiệp Long

  Nước thải sinh hoạt

  50 m3

  Đã nghiệm thu

  30

  Cải tạo HTXL nước thải Trung tâm Y tế Bến Cát

  Nước thải Bệnh viện

  80 m3

  Chia sẻ:

  Khách hàng tiêu biểu

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
  2017 Copyright © TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG. Web Design by Nina.vn
  Đang online: 7   |   Tổng truy cập: 13269
  Facebook chat