TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  Email: quantracbinhduong@gmail.com
  Hotline: 0274 3824 753
  Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Uyên tháng 04/2018
  Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Uyên tháng 04/2018 Tin có hình
   
   
   

  Tháng 04 là tháng mùa khô, chất lượng nước sông khu vực Tân Uyên không có nhiều biến động.

  Mực nước trung bình tháng 04 trên sông Đồng Nai tại khu vực Tân Uyên là 75 cm, giảm 02 cm so với cùng kì năm trước và tăng 07 cm so với tháng 03.

  Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Tân Uyên tháng 04 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc liên tục đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép; chỉ riêng chỉ tiêu TSS bình quân ở mức 57,31 mg/l vượt quy chuẩn (cột A2) QCVN 08-MT:2015/BTNMT và tăng 1,14 lần so với cùng kì năm trước; tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

  Độ mặn rất thấp, dao động ở mức 0,13‰ đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngọt.

  Hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 04 tại khu vực Tân Uyên đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

  Biểu đồ diễn biến của các thông số quan trắc trong tháng 04 năm 2018 Trên Sông Đồng Nai tại Trạm Tân Uyên

   

  Chia sẻ:
  Tin liên quan

  Khách hàng tiêu biểu

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
  2017 Copyright © TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG. Web Design by Nina.vn
  Đang online: 8   |   Tổng truy cập: 226870