Dữ liệu quan trắc

  Dữ liệu quan trắc

  Dữ liệu quan trắc

  Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Tp. THủ Dầu Một, Bình Dương
  Email: quantrac.tnmt@binhduong.gov.vn
  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
  Mạng xã hội:
  Hotline: 0274 3824 753
  Thêm giỏ hàng thành công.
  Dữ liệu quan trắc
  Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Uyên tháng 04/2018

  Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Uyên tháng 04/2018

  17.05.2018Lượt xem: 23

  Mực nước trung bình tháng 04 trên sông Đồng Nai tại khu vực Tân Uyên là 75 cm, giảm 02 cm so với cùng kì năm trước và tăng 07 cm so với tháng 03.
  Xem thêm
  Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 04/2018

  Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 04/2018

  17.05.2018Lượt xem: 18

  Tháng 04 năm 2018 là tháng cuối của mùa khô, khu vực trạm quan trắc Thủ Dầu Một (Sông Sài Gòn) không có nhiều biến động.
  Xem thêm
  Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 04/2018

  Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 04/2018

  24.01.2018Lượt xem: 20

  Kết quả quan trắc chất lượng nước cho thấy pH, Nitrat dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2). TSS trung bình 69,36 mg/l tăng 1,01 lần so với cùng kì năm trước, tăng 1,02 lần so với tháng 03 và không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt.
  Xem thêm
  Quan trắc nước ngầm

  Quan trắc nước ngầm

  24.01.2018Lượt xem: 14

  Tăng cường thiết bị tự động quan trắc môi trường đối với môi trường nước dưới đất nhằm phục vụ việc đánh giá chính xác biến động môi trường nước dưới đất liên tục và tức thời
  Xem thêm
  Quan trắc nước thải tự động

  Quan trắc nước thải tự động

  24.01.2018Lượt xem: 12

  Dự án quan trắc nước thải tự động gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 được triển khai thực hiện từ năm 2009 đến năm 2011; giai đoạn 2 có thời gian thực hiện từ năm 2013 đến năm 2014.
  Xem thêm
  Mạng lưới Quan trắc

  Mạng lưới Quan trắc

  23.01.2018Lượt xem: 34

  Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 nhằm thiết lập mạng lưới quan trắc phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội để tiến hành quan trắc
  Xem thêm

  Khách hàng tiêu biểu

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
  2017 Copyright © TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG. Web Design by Nina.vn
  Đang online: 3   |   Tổng truy cập: 4654
  Facebook chat